What Could Go Wrong?

  • admin 

(My naprzeciwko Europejskiego Centrum Młodzieży / Us in front of The European Youth Centre)

W tym tygodniu Paweł jako reprezentant Stowarzyszenia Poczucia uczestniczył w projekcie What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ Projects w Budapeszcie. Tak, w tytule jest błąd, ponieważ projekt jest o błędach 🙂 Projekt został zorganizowany przez organizację Tempus Public Foundation we współpracy z węgierską Agencją Narodową, aby przybliżyć uczestnikom najczęściej popełniane pomyłki przy pisaniu, aplikowaniu oraz wprowadzaniu w życie projektów unijnych. Aby trening był ciekawszy, mieliśmy również zajęcia z improwizacji oraz clownów. Projekt zgromadził dwadzieścioro ośmioro przedstawicieli organizacji pozarządowych z czternastu krajów, dzięki czemu nawiązaliśmy nowe kontakty i już planujemy projekt z hiszpańską organizacją EuroMuévete. Jak dotąd jako Stowarzyszenie Poczucia złożyliśmy wniosek na lutowy deadline Erasmusa+ z treningiem DEMOcrisis, fostering active citizenship in times of crisis (z Rosanną Bellomo z Włoch oraz Noą Philippon z Hiszpanii) oraz The Art That Happens w ramach Współpracy Polsko-Litewskiej. Na kwiecień planujemy złożyć nowy wniosek wymiany młodzieżowej, trzymajcie za nas kciuki! 🙂

This week Paweł participated in the training course What Could Go Wrong? How to Deal With Meestaeks in Erasmus+ projects held in Budapest as a representative of The Association Senses. Yes, there is a mistake in the title, because the project is about mistakes 🙂 The training was organized by The Tempus Public Foundation in cooperation with the Hungarian National Agency. The aims were to introduce the most common mistakes while writting, applying and implementing European projects. To make the training more interesting we had also the impro and clowning activities. The project gathered 28 representatives of NGOs from 14 countries and was a perfect place for networking – we already are planning a project with the Spanish organization EuroMuévete. So far as The Association Senses we have applied the project for the deadline in February with the TC DEMOcrisis, fostering active citizenship in times of crisis (with Rosanna Bellomo from Italy and Noa Philippon from Spain) and The Art That Happens from The Polish-Lithuanian Cooperation. In April we will apply with the new YE, keep your fingers crossed for us! 🙂

(Nasz poster podczas Targów Organizacji / Our poster on The Organization Fair)

[Paweł]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *