Faustyna Rysiewska-Dąbkowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych – obecnie Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) oraz Studium Psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces. Obecnie w trakcie poszukiwania swojej drogi terapeutycznej. Zaczęło się od miłości do literatury, a potem przyszło zainteresowanie biblioterapią, bajkoterapią i ogólnie pracą terapeutyczną.
Od dwóch lat skupiam się bardziej na pracy z ciałem: ćwiczę jogę i działam w Otwartym Teatrze Procesowym prowadzonym przez Edytę Ganc. Brałam też udział w warsztatach pracy z ciałem metodą pięciu rytmów oraz kursie pracy z ciałem metodą Ma-uri. Ukończyłam kurs czytania aury polegający na pracy terapeutycznej z emocjami/wspomnieniami zapisanymi w aurze klientów, a umożliwiającej im lepsze poznanie siebie.